Guru dan Staff

Guru dan Staff

Admin bar avatar

Mardeni Santoso, S.T

Kepala Sekolah
Admin bar avatar

M. Erwin, S.S

Wakasek Kurikulum
Admin bar avatar

Ahmad Faliti Yunus, S.I.P

Wakasek Kesiswaan
Admin bar avatar

Drs. Mujiono

Produktif OTKP
Admin bar avatar

Domaria S,S.Th

Pendidikan Agama Kristen
Admin bar avatar

Donna Yanti, A.Md

Bahasa Mandarin
Admin bar avatar

Tri Eryani, S.Pd.

Matematika
Admin bar avatar

Heri Purwanto, S.T

Produktif MM
Admin bar avatar

Eva Sri Wahyuni, S.Pd.

Bahasa Inggris
Admin bar avatar

Robin Sinukaban, S.S

English Conversation
Admin bar avatar

Heri Purwanto, S.Pd.I

Pendidikan Agama Islam
Admin bar avatar

M. Syakir, S.Pd.

Seni Budaya
Admin bar avatar

Nurcahyo Hadi, S.Kom

Produktif TKJ
Admin bar avatar

Sobari, S.Pd.

Produktif MM
Admin bar avatar

Hasbi Habibilah, S.Pd.

Bahasa Inggris
Admin bar avatar

Cahyawati, S.Pd.

Produktif OTKP
Admin bar avatar

Ita Purnama Sari, S.Pd.

Bahasa Indonesia
Admin bar avatar

Opik Taufik, S.Kom

Teknisi Komputer
Admin bar avatar

Miftakhurrahmah, S.Pd

Aplikasi Pengolah Angka
Admin bar avatar

Pembayun Puji Astuti, S.Pd.

Produk Kreatif dan Kewirausahaan
Admin bar avatar

Sukarlin, S.Pd

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Admin bar avatar

Aidah Siti Fathimah, S.Pd

Bahasa Indonesia
Admin bar avatar

Anggrawati, S.E

Produktif AKL
X